Karlstads kommun Teknik- och fastighetsförvaltningenPostadress:

651 84 KARLSTAD
Telefon:
054-29 50 00
Fax:
054-29 55 87
Stad/Ort:
Karlstad
Län:
17
OrgNr:
212000-1850

 Köp & Sälj:

 Material:

 KARTA
Vi vet vem som säljer vad till svensk industri. Snart vet du också.
Vad söker du?
Var?