Karlskrona kommunPostadress:
Oskarsvärnsvägen
371 41 KARLSKRONA
Telefon:
0455-30 30 00
Stad/Ort:
Karlskrona
Län:
10
OrgNr:
212000-0829

 Köp & Sälj:

 Material:

 KARTA
Vi vet vem som säljer vad till svensk industri. Snart vet du också.
Vad söker du?
Var?