Dalkia Industripartner GVA ABPostadress:
Box 8733
402 75 GÖTEBORG
Telefon:
031-354 55 50
Fax:
031-53 65 15
Stad/Ort:
Göteborg
Län:
14
OrgNr:
556426-8414

 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Dalkia Industripartner bildades 2002 och är Dalkias plattform för leverans av tjänster till industrikunder på den nordiska marknaden. Företaget har i dag 350 anställda, omsätter ca 400 MSEK och är för närvarande inne i ett mycket expansivt skede. Bland våra kunder återfinns bland annat Swedish Meats, Akzo Nobel, Shell, SCA, Outokumpu, Uddeholm Technology, Trelleborg Industri.
Vi vänder oss till dig som vill utveckla och effektivisera dina stödfunktioner och tekniska försörjningssystem eller helt enkelt säkra tillgång till kompetens. Baserat på en analys så utarbetar vi en förbättringsplan som blir stommen i ett långsiktigt samarbete. Vi kan t.ex. ta fullt ansvar för ditt produktionsunderhåll, dina energisystem och dina fastigheter - låt förbättringsmöjligheterna och dina behov få avgöra omfattningen.

Ett samarbete med oss skall kännetecknas av bekymmersfrihet och garantier för prestanda, kvalitet och lägre kostnadsnivå. Det är våra bidrag till din konkurrenskraft som driver oss framåt. Ett samarbete innebär alltid tillgång till kapacitet och unik kompetens inom områden som tangerar eller ligger utanför din kärnverksamhet, t ex drift av industriell energiförsörjning, industriellt underhåll (alla discipliner), konstruktion, projektledning, montage, omlokalisering av produktionsanläggningar, bygg -och installationsservice, verkstadsarbeten.

 Köp & Sälj:

 Material:

 KARTA
Vi vet vem som säljer vad till svensk industri. Snart vet du också.
Vad söker du?
Var?